web3

Har du hørt uttrykket Web3 eller Web 3.0? Kort fortalt er det den neste evolusjonen av internett der alt baserer seg på desentralisering og blokkjedeteknologi. Tenk bitcoin (og andre kryptovalutaer), NFTer og smarte kontrakter.