Foredragsholder innovasjon, digitalisering, ledelse og strategi - Alexander Haneng

Foredragsholder innovasjon, digitalisering, ledelse og strategi - Alexander Haneng

Etterspurt foredragsholder innen temaer som bærekraft, innovasjon, digitalisering, sirkulærøkonomi og ledelse.

Målgruppen er styrer, ledergrupper og ledere på alle nivåer.


Tidligere foredrag, kurs og eventer:

Her er en liste med noen av de foredragene og kursene Alexander har holdt.

Hva er styrets ansvar for innovasjon?

Innlegg på Styrelederskolen høsten 2023.

AI, AI, AI

Innlegg for konsernledelsen i et av Norges største konsern om konsekvensene av AI for norske virksomheter.

Digital kompetanse alle bedrifter bør ha - Digital Norway 2023

Digital Norways mest populære webinar så langt med godt over 1000 visninger.
NHO Ledersamling 2023

Foredrag om sirkulærøkonomi for alle lederne i NHO felleskapet.

Nordic Circular Summit 2023 i Reykjavik

Ledet panelet om sirkulær finans sammen med Cathrine Barth.
Future value: Nordic sustainable and circular finance

Bærekraftskonferansen 2023 Kristiansand

Hva er sirkulærøkonomi? Og hvorfor er EU så opptatt av overgangen til en sirkulært Europa?

Transport & Logistikk 2023

Hvordan bygge innovasjonskultur i en logistikkbedrift.

Nordea "Offline to online: Transforming Commercial Business Models" webinar 2020

Presentasjon for 350 nordiske ledere om hvordan lykkes med digitalisering og innovasjon i store bedrifter.

Econa frokostwebinar: Innovasjonslederne – Innovasjonsstrategi i Posten Norge 2020

Innovasjons- og entreprenørskapsnettverket inviterer til en serie frokost-webinarer hvor vi snakker med en rekke suksessrike innovative norske selskaper om hvordan de jobber kontinuerlig med innovasjon.Posten Norge har siden 1647 vært en innovativ virksomhet, siden oppstarten har de omstilt seg i takt med endringen i samfunnet. Hør Alexander Haneng dele hvorledes Posten Norge jobber systematisk med sin innovasjonsstrategi for å lykkes med å nå sine mål i samtale med Per Maltun.
Econa frokostwebinar

Oslo Business Forum webinar with Alexander Haneng: The Future of Consumer Goods and Retail beyond Covid 2020

The playing field for Consumer Goods and Retail companies has dramatically changed due to the Covid 19 virus. Consumer behaviors have shifted towards more mindful purchasing, while the explosion in online shopping has increased the demand for new ways of servicing the customers like never before. The pandemic has rewritten the rules and changed the future of the Retail and Consumer Goods industry forever.

  • How do Retail and Consumer Goods companies turn challenges into opportunities?
  • What will the future of Consumer Goods and Retail look like?
  • How does changes in consumer behaviour affect Consumer Goods and Retail companies?
    Oslo Business Forum, webinar with Alexander Haneng

TCS, TTH Future Forward: New Beginnings for the Postal & Logistics Industry Webinar 2020

Globalt webinar arrangert av Tata Consulting Services. Alexander Haneng og Nick Costides, President, Information Technology i UPS hadde en diskusjon om "Collaborative & Synergistic Ecosystem Plays".

Styremøter

Foredrag om digital strategi og innovasjon for styrene i flere av Norges største selskaper.

MIT Annual Research Forum 2019 i Boston, USA

Presentasjon av innovasjon i Posten Norge sammen med MITs Dr. Nils Fonstad for 120 toppledere fra 80 internasjonale selskaper som Chevron, GE, Microsoft, Rayhteon, Verdensbanken, Schneider Electric, PWC, HSBC, ExxonMobil, Tetra Pak, PepsiCo, SAP og Credit Suisse. Fikk konferanses nest høyeste score, og foredragets "key take away" ble kåret av deltakerne til konferansens viktigste.

Posten-Helix-MIT

Y Oslo 2019

Foredrag for 750 mennesker på hovedscenen til Y Oslo konferansen under Oslo Innovation Week. Tema var Smart sporing med IoT (Internet of Things), 3-D printing og NarrowBand IoT.

DNB Meglerforum 2019

I DNBs hovedkontor i Bjørvika. Årets konferanse hadde hovedfokus på digitalisering og hvordan meglerbransjen skal ruste seg for å møte de store endringene. Snakket om digitaliseringen av samfunnet, konsekvensene, og hva Posten jobber med innen innnovasjon. De andre foredragsholderne var Øystein Dørum (NHO), Rune Garborg (Vipps) og Andre Støylen (Sparebankstiftelsen DNB).

Kjøpesenterkonferansen 2018

Nordens største konferanse for kjøpesenterbransjen. Åpningsforedraget dag 2: "Den digitale revolusjon – hvordan påvirker den retail?"
Kjøpesenterkonferansen 2018

Opinions trendkonferanse Consumer Stories (2018)

Opinion samlet 300 markedsførere til sin årlige trendkonferanse Consumer Stories, der de også slipper sin årlige trendrapport. Holdt åpningsforedraget som omhandlet forbrukeretrendene innen handel, netthandel og ny teknologi innen "last mile delivery".
Opion.no/consumerstories.

foredrag-digitalisering

Lederkurs for Komplett Group (2017)

To timers kurs i digital ledelse for 16 ledere i Komplett Group med ledere fra bl.a. Komplett.no, Marked.no, Komplett Apotek, Webhallen, MPX og Comtech.de.

Abelia og NHO Handel: Handel i evig endring (2017)

Holdt foredraget Fremtidens e-handel på trend- og teknologikonferansen "Handel i evig endring".
Intervju: Fremtidens e-handel

Mediaforum Fagseminar (2017)

Foredraget Er butikken den neste papiravisen? Hva retailbransjen må lære av mediebransjen. for Mediaforums medlemmer.
I snart 20 år har mediebransjen vært på stadig søken etter en levedyktig forretningsmodell i overgangen fra analogt til digitalt. Handelsnæringen vil gå igjennom en tilsvarende digital transformasjon de neste årene. Ser vi på mediebransjen for 10 år siden ser vi overaskende klare likhetstrekk med handelsnæringen i dag. Man tjente mest penger i de trykte mediene slik norske retailere tjener mest i fysisk butikk i dag. Alexander Haneng ser nærmere på hva retailbransjen kan og må lære av mediebransjen for å forbli relevante for kundene. Foredraget er basert på et mye omtalt innlegg i Dagens Næringsliv skrevet av Geir Terje Ruud (Rådgiver i Ruud & Company, tidligere nyhetsleder VG Nett 2001-2008), Morten Krogh-Moe (daglig leder i Sannsyn) og Alexander Haneng (teknologidirektør i Geta).

Oslo Handelstands Forening OHF (2017)

Holdt foredraget Er butikken den nye papiravisen på morgenmøte i OHF for 60 medlemmer. Deltok i paneldebatt med Odd Gisholt og Erik Skjerve om fysisk butikk vs netthandel.

eRetail (2017)

Holdt foredraget Hva bør retail-bransjen lære av mediebransjens utfordringer med distruptive teknologier og businessmodeller? sammen med Geir Terje Ruud for en rekke av Norges største retailkjeder.

NHO Oslo og Akershus: Bli en bedre digital leder (2016)

Den industrielle og digitale revolusjonen krever ny kompetanse blant ledere. Frokostmøte for medlemmer der jeg først holdt foredraget Bli en bedre digital leder etterfulgt av gruppeoppgaver.

Lederdagen 2016

Konferanse for 150 ledere i regi av NHO Næringslivets skole og Infotjenester.
Video fra foredraget Syv digitale krav til ledere på Lederdagen 2016 er tilgjengelig her.

NHO Eierskapskonferansen 2016

Holdt foredraget Den digitale revolusjon stiller nye krav til ledere for bedriftseiere.

NHO Østfold årskonferansen 2016: REMIX

Konferanse for 180 ledere med tema "det nye arbeidslivet" og digital transformasjon.
Foredraget
Den digitale revolusjonen stiller digitale krav til ledere. er tilgjengelig på SlideShare.

Oslo Handelsstands Forening OHF (2016)

Foredraget Fremtidens e-handel for 60 medlemmer om erfaringer rundt netthandel og omnikanal. Paneldebatt om fremtidens handel.


Relaterte bloggposter: 99 tips til å bli en bedre foredragsholder

Bilde: NHO