Butikkdød i Norge?

Butikkdød i Norge?

Vi setter pris på tilsvaret fra Erik Skjerve i innlegget «Prematur dødsdom over butikkene» og interessen vårt innlegg «Er butikken den nye avisen?» generelt har skapt, men føler behov for en presisering da vi opplever at han har misforstått vår hovedhypotese. Vi sier ikke at papiravisen eller butikken er død, men at deres roller og posisjon endrer seg vesentlig.

Digitalisering har gjennom de siste 20 år forandret medieøkonomien. Den digitale del av omsetningen passerer nå den analoge, selv om mange papiraviser fortsatt tjener gode penger i et marked som totalt sett er fallende.

Vi spår at butikker i de kommende år vil oppleve en lignende utvikling og at omsetningen av fysiske varer på nett vil øke fra dagens 6 prosent, og på et punkt passere omsetningen i butikk.

Teknologien, logistikken og internasjonal konkurransen samler seg til en perfekt storm for handelsbransjen. Når over halvparten av omsetningen av fysiske varer flytter seg fra butikker til nett vil det naturlig nok også resultere i betydelig færre butikker, men ikke en dødsdom for butikken som sådan.

De medier som best har klart overgangen til en digital økonomi begynte «forskningen» og investeringen i det digitale markedet for 15–20 år siden. Utviklingen i deres papiraviser er ikke dårligere enn utviklingen hos dem som ikke har satset digitalt.

Det handler om posisjonering når det er billig å satse og økonomien er god, så ikke nasjonale og utenlandske aktører tar markedet fra deg.

Skrevet av Geir Terje Ruud (rådgiver i Ruud & Company), Morten Krogh-Moe (daglig leder i Sannsyn) og Alexander Haneng (teknologidirektør i Geta)

Denne artikkelen stod på trykk første gang i Dagens Næringsliv papirutgaven 10. januar 2017: DN Etterbørs: Butikkdød i Norge?

Alexander Haneng
Om forfatteren

Alexander Haneng

Alexander Haneng er ekspert på innovasjon, digitalisering og netthandel, og jobber som Direktør for Digital Innovasjon i Posten og Bring. Han er en populær foredragsholder innen temaer som innovasjon, digital ledelse, digital strategi, teknologi, netthandel og digital transformasjon. Følge ham på LinkedIn, eller send en e-post.